முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #21 - April 13

‘இந்த நேரத்தில், மனித நேயத்தினால், நாம் மக்களுக்கு எவ்வளவு செய்ய முடிந்தாலும் அது போதுமானதாக இல்லை.” - பிரேம் ராவத் (13 ஏப்ரல், 2020)

பிரேம் பதிலளிக்க நீங்கள் விரும்பும் கேள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து அவற்றை PremRawat.com (www.premrawat.com/engage/contact)

Video

 

Audio