முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #14 - April 6

“உங்களிடம் பொறுக்கும் சக்தி உள்ளது, பொறுமை உள்ளது, தெளிவு உள்ளது அறிவது உள்ளது – அறிவது, நம்புவது இல்லை, முழு சிருஷ்டியையும் படைப்பவர் உங்கள் உள்ளே உள்ளார். உங்களிடம் எந்த குறையுமில்லை. கஷ்ட காலத்திலும் நீங்கள் இந்த சக்திகளை உபயோகிக்கமுடியும்.” – (பிரேம் ராவத் (6 ஏப்ரல், 2020)

பிரேம் பதிலளிக்க நீங்கள் விரும்பும் கேள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து அவற்றை PremRawat.com (www.premrawat.com/engage/contact)

Video

 

Audio