Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 101η μέρα

“Γνώθι σαυτόν – είναι απλό, είναι βαθύ”. – Πρεμ Ράβατ