Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 100η μέρα

“Έχεις τη δυνατοτητα να γνωρίζεις, να κατανοείς, να είσαι εκπληρωμένος. Έχεις τη δυνατότητα να βρίσκεσαι εν ειρήνη”. – Πρεμ Ράβατ