Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 99η μέρα - audio

“Να αφυπνίζεσαι – κάθε μέρα. Δες το προφανές. Κατανόησε αυτό που είναι αληθινό. Κατανόησε τη σημασία του ‘τώρα’ ”. – Πρεμ Ράβατ