Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 98η μέρα