Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 97η μέρα

“Οι άνθρωποι έχουν μεγάλη καρδιά. Έχουν τη δυνατότητα ν’ αγαπούν. Κι όταν αποφασίσουν να μοιραστούν την καλοσύνη, είναι κάτι απαράμιλλο!” – Πρεμ Ράβατ