Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 93η μέρα - audio

“Η ειρήνη θα είναι το αγνότερο επίτευγμα του ανθρώπου”. – Πρεμ Ράβατ