Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 93η μέρα

“Η ειρήνη θα είναι το αγνότερο επίτευγμα του ανθρώπου”. – Πρεμ Ράβατ