Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 91η μέρα

“Άφησε το ποτάμι της ειρήνης να σε διατρέξει. Μην το πολεμάς. Άσε το να τρέξει, να είσαι αυτός που είσαι, και να απολαμβάνεις!” – Πρεμ Ράβατ