Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 90η μέρα - audio

“Ποιος είναι υπεύθυνος για να κάνει τη ζωή σου μια ευχάριστη εμπειρία.” – Πρεμ Ράβατ