Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 90η μέρα

“Ποιος είναι υπεύθυνος για να κάνει τη ζωή σου μια ευχάριστη εμπειρία.” – Πρεμ Ράβατ