Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 87η μέρα

“Αυτό το μήνυμα έχει να κάνει με την ελευθερία!
Το μήνυμα είναι: ‘Γνώθι σαυτόν:’
Το μήνυμα είναι: ‘ Έχεις τη δύναμη       να απελευθερωθείς’ ”. – Πρεμ Ράβατ