Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 84η μέρα - audio

“Δυο πράγματα είναι βέβαια: η μέρα που γεννήθηκες και το ότι μια μέρα θα πρέπει να φύγεις. Αυτό δεν μπορείς να το αλλάξεις. Όμως κάθε μέρα ανάμεσα σ’ αυτές τις δυο, μπορείς να την αλλάξεις”. – Πρεμ Ράβατ