Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 83η μέρα - audio

“Καλοσύνη, πάθος, συμπόνοια, διαύγεια, γαλήνη – αυτές οι δυνάμεις είναι μέσα σου!”. – Πρεμ Ράβατ