Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 83η μέρα

“Καλοσύνη, πάθος, συμπόνοια, διαύγεια, γαλήνη – αυτές οι δυνάμεις είναι μέσα σου!”. – Πρεμ Ράβατ