Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 82η μέρα

“Κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται στο σημείο όπου η καρδιά του τού μιλάει κι εκείνος ακούει”. – Πρεμ Ράβατ