Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 81η μέρα

“Αληθινή ευγνωμοσύνη αισθάνεσαι όταν η καρδιά σου είναι πλήρης”. – Πρεμ Ράβατ