Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 80η μέρα

“Έχεις μέσα σου αυτό που αναζητάς, Κι αν μπορέσεις να το καταλάβεις αυτό, η ζωή σου θ’ αλλάξει”. – Πρεμ Ράβατ