Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 77η μέρα

“Η πρόκληση είναι να έρθουμε σε επαφή με αυτό που είμαστε θεμελιωδώς, όχι αυτό που θέλουμε να γίνουμε”. – Πρεμ Ράβατ