Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 69η μέρα

“Η δύναμη που εξαπλώνεται σαν κύμα σ’ ολόκληρο το σύμπαν, σε διαπερνά με τη μορφή μιας αναπνοής”. – Πρεμ Ράβατ