Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 66η μέρα

“Φτάνει πια το σκοτάδι. Υπάρχει ένα φως μέσα σου. Ανακάλυψε, αποκάλυψε”. – Πρεμ Ράβατ