Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 60η μέρα - audio

“Όταν λέω στους ανθρώπους: ‘Χρειάζεστε ειρήνη στη ζωή σας’ μην το βλέπετε ως πολυτέλεια. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Χωρίς αυτήν ο ιστός της ανθρωπότητας θα καταρρεύσει”. – Πρεμ Ράβατ