Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 59η μέρα

“…να έχω επίγνωση του ότι μέσα μου έχω μια πανέμορφη γαλήνη, χαρά, θάρρος, τη σοφία δισεκατομμυρίων βιβλίων που έχουν γραφτεί. Όλα αυτά μέσα μου, όλα αυτά μέσα σου”. – Πρεμ Ράβατ