Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 54η μέρα

“Το σκοτάδι δεν είναι ποτέ μακριά από το φως, το φως δεν είναι ποτέ μακριά από το σκοτάδι. Η χαρά δεν είναι ποτέ μακριά από τη λύπη κι η λύπη δεν είναι ποτέ μακριά από τη χαρά. Συμπορεύονται”. – Πρεμ Ράβατ