Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 53η μέρα

“Κάθε άνθρωπος σ’ αυτή τη Γη έχει ένα χάρισμα. Όταν βρεις το χάρισμά σου, επιδίωξε να το καλλιεργήσεις χωρίς τέλος”. – Πρεμ Ράβατ