Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 52η μέρα - audio

“Κατανόησε τη φύση σου: ότι ανήκεις. Ανήκεις πάνω σ’ αυτή τη Γη. Όταν παίρνεις μια αναπνοή, όταν είσαι ευτυχισμένος, όταν η καρδιά σου είναι γεμάτη – ανήκεις”. – Πρεμ Ράβατ