Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 51η μέρα - audio intro image