Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 51η μέρα intro image