Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 50η μέρα - audio intro image