Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 50η μέρα intro image