Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 49η μέρα - audio intro image