Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 49η μέρα intro image