Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 48η μέρα - audio intro image