Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 48η μέρα intro image