Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 47η μέρα - audio intro image