Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 47η μέρα - audio

“Γνώρισε ποιος είσαι, διότι όταν γνωρίσεις ποιος είσαι θα ανακαλύψεις τις ικανότητές σου, τη δύναμή σου, θα γνωρίσεις ποιος θέλεις να είσαι”. – Πρεμ Ράβατ