Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 47η μέρα intro image