Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 46η μέρα - audio intro image