Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 46η μέρα intro image