Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 45η μέρα - audio

“Ειρήνη δεν είναι η απουσία πολέμου, ειρήνη είναι η απουσία εσωτερικού πολέμου”. – Πρεμ Ράβατ