Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 45η μέρα - audio intro image