Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 45η μέρα intro image