Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 45η μέρα

“Ειρήνη δεν είναι η απουσία πολέμου, ειρήνη είναι η απουσία εσωτερικού πολέμου”. – Πρεμ Ράβατ

Ο Πρεμ προετοιμάζει την παρουσίαση του Προγράμματος Εκπαίδευσης στην Ειρήνη, ένα καινοτόμο σεμινάριο βασισμένο σε βίντεο. Στο διάστημα που μεσολαβεί, θα προβάλλουμε απολαυστικές και βαθυστόχαστες ομιλίες του των τελευταίων ετών”.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Ειρήνη θα βρείτε στο:  TPRF.org.

Video

 

Audio