Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 43η μέρα - audio intro image