Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 43η μέρα intro image