Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 42η μέρα - audio intro image