Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 42η μέρα

“Ο Σωκράτης είπε πριν πολύ καιρό: ‘Γνώθι σ’ αυτόν’. Τώρα όσο ποτέ άλλοτε τα λόγια αυτά έχουν αξία, επειδή η προσοχή μας διαρκώς περισπάται”. – Πρεμ Ράβατ