Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 41η μέρα - audio

“Όταν έρχονται προβλήματα, δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, γίνονται ομιχλώδη. Εκείνη τη στιγμή θέλεις κάτι που θα διαπεράσει την ομίχλη, κι αυτό είναι η διαύγειά σου”. – Πρεμ Ράβατ