Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 41η μέρα intro image