Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 40η μέρα - audio intro image