Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 40η μέρα

“Εσωτερική δύναμη είναι η δύναμη της διαύγειάς σου, της κατανόησής σου, του συναισθήματος της χαράς, η δύναμη του εαυτού σου! ” – Πρεμ Ράβατ