Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 40η μέρα intro image