Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 39η μέρα - audio intro image