Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 39η μέρα - audio

“Αυτό μπορείς να κάνεις: μπορείς να γελάς, μπορείς να χαμογελάς, μπορείς να νιώθεις γαλήνη, μπορείς να ζεις τη ζωή σου συνειδητά. Μπορείς να γνωρίσεις τον εαυτό σου”. – Πρεμ Ράβατ